Vandkvalitet

RENTVAND

Efter at have passeret for-og efterfilter opbevares vandet i 1 rent vands beholder i beton på ialt 1000 m3, hvilket stort set svarer til et døgns forbrug.

Med de lovbefalede mellemrum udtages laboratorieprøver af det rensede vand - jf. efterfølgende analyseresultater.
Herudover udfører vi på Vandværket ugentlig kontrol på væsentlige parametre som jern- og manganindhold samt ilt.

​LOVKRAV

Kapitel 7

Information til forbrugerne om vandets kvalitet§ 28: Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Informationen skal mindst indeholde oplysninger om

1) Vandforsyningens navn, adresse, telefon, mail, hjemmeside og kontaktpersoner.

2) Distributions/forsyningsområde.

3) Indvindingsmængde og områder, hvor vandet indvindes.

4) Vandbehandling på vandværket.

5) Drikkevandets kvalitet i relation til maksimale værdier fastsat i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 a til d.

6) En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre som hårdhed, jern, mangan, mikrobiologisk kvalitet samt værdier som har lokal betydning f.eks. nitrat, nikkel, fluorid og pesticider.

Stk. 2: Oplysningerne skal opdateres mindst en gang årligt.

Stk. 3: Oplysningerne er tilgængeligt for alle forbrugere på vores hjemmeside.​

Fund af sprøjtemiddel i drikkevand, men under grænseværdien

DEN ÅRLIGE FORBRUGERINFORMATION FRA DIT VANDVÆRK

DER ER IKKE PFAS I HJERTING VANDVÆRKS DRIKKEVAND

Sommeren har budt på et væld af historier i pressen om PFAS i drikkevandet, herunder på Fanø.

Det kan give anledning til bekymring for vores kunder.

Kunder i Hjerting og Sjelborg kan trygt bruge det drikkevand der kommer fra Hjerting vandværk.

Drikkevandet fra Hjerting Vandværk er analyseret for PFAS.

Og der er ikke fundet PFAS i, siger Formand, Michael Jørgensen

Nyheder​

VANDKVALITET
03-03-2021
Se aktuel analyserapport.
Læs hele nyheden
SMS Service
01-03-2021
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
16-01-2019
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting Elforsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: Onsdag 9.00-13.00    Telefontid: man-tors. 8.00-16.00 fredag 8.00-15.30