Tilslutningsbidrag (anlægsbidrag)

GÆLDENDE FRA 01.01. – 31.12.2024

Pr. boligenhed i bymæssig bebyggelse

kr. 20.478,88  incl. moms.

Andre forbrugere

Tilslutningsbidrag for storforbrugere samt for bebyggelser i landzone mv. fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (dén der byggemodner,) før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.

Ved byggemodninger for erhverv skal tilslutningsbidraget først betales af ejendommens ejer, når et tilslutningsprojekt igangsættes til den enkelte ejendom (stikket etableres.)

Nyheder​

VANDKVALITET
03-03-2021
Se aktuel analyserapport.
Læs hele nyheden
SMS Service
01-03-2021
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
16-01-2019
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting Elforsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: Onsdag 9.00-13.00    Telefontid: man-tors. 8.00-16.00 fredag 8.00-15.30