Grundvand

Klik på kortet for at se placering af boringer og råvandsledninger.

Ifølge lovkrav skal der hvert 3. år foretages analyser på boringerne.


Boringerne er ca. 125 m dybe og derfor ikke særligt sårbare for overfladeforureninger. Vandet findes i sandholdige aflejringer af begrænset størrelse, hvorfor det er umuligt at bedømme den samlede kapacitet, idet vandet formodes at strømme til boringerne over større afstande, hvilket også giver usikkerhed i bedømmelsen af evt. forureningsrisici.

midlertid har boringerne siden etableringen 1987 vist sig at være særdeles stabile mht. vandkvalitet og også robuste, idet man i perioder af forskellige årsager har været nødt til at bruge kun en enkelt boring til forsyning af byen, hvilket er sket helt uden problemer. Meget tyder således på, at boringerne er rimeligt driftssikre.

I 1999 blev boringerne forsynet med nye pumper med væsentlig mindre kapacitet end de gamle, hvilket giver en meget mindre belastning af den enkelte boring – og dermed forhåbentlig en længere levetid.

I 2011 og 2012 er samtlige råvandsboringer ombygget / renoveret således, at de betjenes på overfladen i små pumpehuse og ikke i brønde under jorden, i samme proces er de blevet terrorsikret mod ubuden indtrægning.

Nyheder​

Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Ledningsplaner
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden
SMS Service
04-11-2011
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | CVR:24982629 | Bytoften 8. 6710 Esbjerg V | man - tors. 9-15