El-opgørelse tekstforklaring

Abonnement net:​

Dækker Hjerting Transformatorforenings faste omkostninger.

Offentlige forpligtelser (tidligere PSO omkostninger:)

Tariffen dækker Energinets (tidligere Elsam) omkostninger til offentlige forpligtelser, som er pålagt gennem elforsyningsloven. Omkostningerne består af støtte til nettilslutning, forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og effektiv energianvendelse.

Elafgift:

Afgift som skal betales til staten, herunder distributionsafgift.

CO2 afgift:

Afgift for den CO2 som udledes til atmosfæren i forbindelse med elproduktion.

Transportbetaling:

Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet, som opdeles i et overordnet net, og Hjerting Transformatorforenings eget net.

Systemydelser:

Afholder systemansvarets (Energinet) omkostninger ved at sikre stabil drift i elsystemet, altså sikre, at indkøb/produktion afstemmes med forbruget.

Nyheder​

VANDKVALITET
03-03-2021
Se aktuel analyserapport.
Læs hele nyheden
SMS Service
01-03-2021
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
16-01-2019
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting Elforsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: Onsdag 9.00-13.00    Telefontid: man-tors. 8.00-16.00 fredag 8.00-15.30