El-opgørelse tekstforklaring

Abonnement net:​

Dækker Hjerting Transformatorforenings faste omkostninger.

Offentlige forpligtelser (tidligere PSO omkostninger:)

Tariffen dækker Energinets (tidligere Elsam) omkostninger til offentlige forpligtelser, som er pålagt gennem elforsyningsloven. Omkostningerne består af støtte til nettilslutning, forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og effektiv energianvendelse.

Elafgift:

Afgift som skal betales til staten, herunder distributionsafgift.

CO2 afgift:

Afgift for den CO2 som udledes til atmosfæren i forbindelse med elproduktion.

Transportbetaling:

Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet, som opdeles i et overordnet net, og Hjerting Transformatorforenings eget net.

Systemydelser:

Afholder systemansvarets (Energinet) omkostninger ved at sikre stabil drift i elsystemet, altså sikre, at indkøb/produktion afstemmes med forbruget.

Nyheder​

Sprøjtefri have
13-07-2020
Vi skal passe på vores grundvand: Se filmen og hent pixibogen!
Læs hele nyheden
Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i Hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden
SMS Service
04-11-2011
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting El-Forsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: man-tors 9-15 fredag lukket     Telefontid: man-tors 8-16 fredag 8-15.30