Information​

ELOPGØRELSE TEKSTFORKLARING:

Abonnement net:

Dækker Hjerting Transformatorforenings faste omkostninger.

Offentlige forpligtelser (tidligere PSO omkostninger):

Tariffen dækker Energinets (tidligere Elsam) omkostninger til offentlige forpligtelser, der er pålagt gennem elforsyningsloven. Omkostningerne består af støtte til nettilslutning, forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og effektiv energianvendelse.


Transportbetaling:

Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet, som opdeles i et overordnet net (Energinet og Sydenergi), og Hjerting Transformatorforenings eget net.

Systemydelser:

Afholder systemansvarets (Energinet) omkostninger ved at sikre stabil drift i elsystemet, altså sikre at indkøb/produktion afstemmes med forbruget.

Elafgift:

Afgift der betales til staten, herunder distributionsafgift.


CO2 afgift:

Afgift for den CO2 der udledes til atmosfæren i forbindelse med elproduktion.

Med ovennævnte har vi forsøgt at redegøre for de forskellige udtryk på elopgørelsen. Som det også fremgår heraf, anvendes en stor del af omkostningerne udenfor Hjerting Transformatorforenings regi, som vi ikke har nogen indflydelse på.​

Nyheder​

VANDKVALITET
03-03-2021
Se aktuel analyserapport.
Læs hele nyheden
SMS Service
01-03-2021
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
16-01-2019
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting Elforsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: Mandag & Onsdag 10-13.00 Tirsdag, Torsdag & Fredag lukket     Telefontid: man-tors. 8-16 fredag 8-15.30