Velkommen til Hjerting El- & Vandforsyning

Forsyningerne med el og vand varetages af

Hjerting El-Handel og Hjerting Vandværk

​med fælles administration på Bytoften 8.

NYT NYT NYT NYT NYT

Da vi får henvendelser fra forbrugerne vedrørende graffiti på vores el-skabe, udlåner vi nu graffitirens. Kan afhentes på Bytoften 8.

Vigtig information vedrørende vores målerudrulning i disse corona tider:

Vores leverandør Intego har instrueret deres teknikkere i hvorledes de bruger håndsprit, handsker og evt. mundbind. Når de tager kontakt til forbrugerne er det med 3 meters afstand, hvor de forklarer deres ærinde. Projektlederen har daglig kontakt med dem, og føler de sig sløje bliver de hjemme.

Såfremt man er utryg for det varslede besøg, har man mulighed for at udskyde besøget til virussen er ovre, dette kan ske på Integos call center 9936 4300.

VARSEL VEDR. CORONA BEREDSKAB:

Hjerting El- og Vandforsyning indfører tiltag for at sikre borgernes vand- og elforsyning.

Dette indbærer:

Håndværkere vil ikke få adgang til værket, men materialer udleveres hos Breinholt VVS.

El-målere udleveres hos Hjerting Installationsforretning.

Tiltagene kan forekomme drastiske, men vi har ansvaret for kritisk infrastruktur, der betjener Hjerting med el- og vandforsyning. Bestyrelsen følger udviklingen tæt.

​​

Generalforsamling er AFLYST, men afholdes hurtigst muligt efter at situationen er normaliseret, og når det igen er lovligt at afholde større forsamlinger.

TIRSDAG DEN 14. APRIL 2020

PÅ HJERTING BADEHOTEL

​​​

Fund af sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Danmark.

Det er nu også tilfældet ved Hjerting Vandværk, hvor vi for nyligt har undersøgt mængderne af N,N-dimethylsulfamid også kaldet DMS i drikkevandet. Analysen viser, at der er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet. Indholdet er meget lille, og ligger under den tilladte grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Se faneblad Vand,Vandkvalitet.

Hjerting Vandværk har sporet kilden til overskridelsen, og har i samarbejde med Natur og Miljø fået udarbejdet, godkendt og iværksat en procedure således, at vi sikrer at indholdet af DMS i drikkevandet forbliver under grænseværdien.

Miljø- og Fødevarestyrelsen har pålagt samtlige vandværker i Danmark at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre, også forkortet CTA - inden 1. november. Vi har nu analyseret vores boringer samt afgang vandværk, og i alle resultater er vi under detektionsgrænsen som er 0,01 mikrogram/l.

​​

VANDVÆRKET RENOVERES

Følg med i processen under Galleri - "Renovering af vandværket 2019."

​UDSKIFTNING AF MÅLERE

​Efter krav fra myndighederne skal alle netselskaber i Danmark kunne timeaflæse deres elmålere med udgangen af 2020. Dog er solcellemålere fremrykket til den 31.12.2019.

Derfor har Hjerting Transformatorforening A.m.b.a igangsat udskiftningen af vores målerpark, dette vil komme til at foregå i 2 tempi.

Del I 2019:

Etableres radionetværket og udskiftning af alle solcellemålere, som skal være i drift med udgangen af december måned.

Del II 2020:

Hjerting deles op i 2 områder nord/syd med skillelinje Gl. Guldagervej. I marts måned 2020 igangsættes udskiftningen i nord, som forventes at være tilendebragt medio maj. Efterfølgende startes syd området op, som forventes tilendebragt i juli måned. Indtrimning af hjemtagningsdata foregår i efteråret således, at alle forbrugere i Hjerting overgår til timeafregnet fjernaflæsning pr. 31.12.2020.

Alle forbrugere bliver særskilt varslet om hvornår vi er i området, og i hvilket tidsrum vi kommer. Der er etableret et callcenter hvor ombookning af tider kan foretages.

Arbejdet med udskiftningen er overdraget til El-Installationsfirmaet Intego, Esbjerg. Måleren som er valgt er fra Danske Kamstrup, model Omnium Power.

Ved spørgsmål kontakt: Driftsleder Dennis H. Schrøder.

Vedrørende aconto 2 (01.04.-30.06.2020)

I forbindelse med overgangen til fjernaflæste målere, vil de forbrugere der har fået udskiftet måler modtage en aconto 2 som også er includeret en opgørelse.

BRUGERVEJLEDNING TIL NY MÅLER

FAKTA OM FJERNAFLÆSNING

Nyheder​

Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Ledningsplaner
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden
SMS Service
04-11-2011
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | CVR:24982629 | Bytoften 8. 6710 Esbjerg V | man - tors. 9-15