Velkommen til Hjerting El- & Vandforsyning

Forsyningerne med el og vand varetages af

Hjerting El-Handel og Hjerting Vandværk

​med fælles administration på Bytoften 8.

​​​

Fund af sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Danmark.

Det er nu også tilfældet ved Hjerting Vandværk, hvor vi for nyligt har undersøgt mængderne af N,N-dimethylsulfamid også kaldet DMS i drikkevandet. Analysen viser, at der er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet. Indholdet er meget lille, og ligger under den tilladte grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Se faneblad Vand,Vandkvalitet.

Hjerting Vandværk har sporet kilden til overskridelsen, og har i samarbejde med Natur og Miljø fået udarbejdet, godkendt og iværksat en procedure således, at vi sikrer at indholdet af DMS i drikkevandet forbliver under grænseværdien.

Miljø- og Fødevarestyrelsen har pålagt samtlige vandværker i Danmark at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre, også forkortet CTA - inden 1. november. Vi har nu analyseret vores boringer samt afgang vandværk, og i alle resultater er vi under detektionsgrænsen som er 0,01 mikrogram/l.

VANDVÆRKET RENOVERES

Efter 42 års drift af den gamle rentvandstank, som er placeret under vandværket, er det på tide at nedlægge og omdanne dén til kælder. I samme moment ombygges vores udpumpningsanlæg, som er nedslidt efter mange års kontinuerlig drift 24 t/365 dg. Den nyeste teknologi på pumpesiden installeres således, at vi er fremtidssikret mange år fremover. Derudover moderniseres, sikres og optimeres vores SRO-styring.

Processen vanskeliggøres af, at vandværket skal være i drift samtidig med ombygningen, men med gode håndværkeres hjælp lykkes opgaven, og vi forventer at værket er i normal drift i august måned.

Følg med i processen under Galleri - "Renovering af vandværket 2019."

ORIENTERING TIL VORES FORBRUGERE I HJERTING OG SJELBORG

Da vi her på vandværket har opdaget én eller flere lækager, men endnu ikke har kunnet spore disse, igangsætter vi arbejdet med at lokalisere bruddet. Dette arbejde udføres om natten i tidsrummet kl. 24.00 til 04.00, og der vil derfor i den kommende tid kunne spottes varevogne og personer fra Star VVS i nævnte tidsrum.

Nyheder​

Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Ledningsplaner
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden
SMS Service
04-11-2011
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | CVR:24982629 | Bytoften 8. 6710 Esbjerg V | man - tors. 9-15