Velkommen til Hjerting El- & Vandforsyning

Forsyningerne med el og vand varetages af

Hjerting El-Handel og Hjerting Vandværk

​med fælles administration på Bytoften 8.

Fund af sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Danmark.

Det er nu også tilfældet ved Hjerting Vandværk, hvor vi for nyligt har undersøgt mængderne af N,N-dimethylsulfamid også kaldet DMS i drikkevandet. Analysen viser, at der er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet. Indholdet er meget lille, og ligger under den tilladte grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Se faneblad Vand,Vandkvalitet.

Hjerting Vandværk har sporet kilden til overskridelsen, og har i samarbejde med Natur og Miljø fået udarbejdet, godkendt og iværksat en procedure således, at vi sikrer at indholdet af DMS i drikkevandet forbliver under grænseværdien.

Miljø- og Fødevarestyrelsen har pålagt samtlige vandværker i Danmark at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre, også forkortet CTA - inden 1. november. Vi har nu analyseret vores boringer samt afgang vandværk, og i alle resultater er vi under detektionsgrænsen som er 0,01 mikrogram/l.

VANDVÆRKET RENOVERES

Efter 42 års drift af den gamle rentvandstank, som er placeret under vandværket, er det på tide at nedlægge og omdanne dén til kælder. I samme moment ombygges vores udpumpningsanlæg, som er nedslidt efter mange års kontinuerlig drift 24 t/365 dg. Den nyeste teknologi på pumpesiden installeres således, at vi er fremtidssikret mange år fremover. Derudover moderniseres, sikres og optimeres vores SRO-styring.

Processen vanskeliggøres af, at vandværket skal være i drift samtidig med ombygningen, men med gode håndværkeres hjælp lykkes opgaven, og vi forventer at værket er i normal drift i august måned.

Følg med i processen under Galleri - "Renovering af vandværket 2019."

OBS OBS OBS OBS OBS

Linket "FLYTNING" (til brug for anmeldelse af flytning) er ude af drift!

Da IT-supporten har ferie kan dette link tidligst benyttes igen medio uge 33.

SEND DERFOR FLYTTEANMELDELSEN TIL kundeservice@gev.dk

Nyheder​

VANDKVALITET
03-03-2021
Se aktuel analyserapport.
Læs hele nyheden
SMS Service
01-03-2021
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
16-01-2019
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting Elforsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: Onsdag 9.00-13.00    Telefontid: man-tors. 8.00-16.00 fredag 8.00-15.30