BORING 44, DGU nr. 121.853

Boringskontrol.

Analyse Enhed Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt.
    24.08.93 20.08.96 04.11.97 01.03.00 08.08.05
             
pH værdi   7.61 7,5 7,58 7,6 7,5
             
ledningsevne  mS/m 35,4 35,2 35,2 36,9 37,9
             
permanganattal mg/l 2,4 2,9 4,2 <4  
             
tørstof mg/l 232 210 210 235 209
             
calcium mg/l 42 42 44,5 47 52,6
             
magnesium mg/l 3,8 3,8 3,6 4 4,3
             
aggr. kulsyre CO2 mg/l <2 0 6 <2 6
             
bicarbonat mg/l 147 149 140 147 140
             
ammonium mg/l 0,093 0,097 0,09 0,076 0,089
             
klorid mg/l 31 31 31,4 31,1 33
             
sulfat mg/l 12 13 15,5 16 26
             
nitrat mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,02 <0,5
             
nitrit mg/l 0,005 0,015 0,015 <0,005 <0,005
             
total- P mg/l 0,3 0,29 0,3 0,29 0,28
             
flourid mg/l 0,12 0,11 0,15 0,11 0,25
             
ilt O2 mg/l  2,9 3,1 0,54 6,2 0,45
             
NVOC mg/l 0,67 0,56 0,87 0,31 0,43
             
TOC mg/l       0,5  
             
svovlbrinte - S mg/l       <0,02 <0,02
             
natrium mg/l 23 21 22,9 24 26
             
kalium mg/l 2,1 1,9 2,1 2,3 2,5
             
jern mg/l 2,5 2,5 2,9 2,5 2,9
             
mangan mg/l 0,27 0,27 0,31 0,27 0,29
             
nikkel myg/l <1 <2 <2 <1,0 0,067
             
temperatur  C       9 8,7

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15