Velkommen til Hjerting El- & Vandforsyning

 

 

Forsyningerne med el og vand varetages af 

Hjerting El-Handel og Hjerting Vandværk

 med fælles administration på Bytoften 8.HUSK 

Generalforsamling torsdag den 25. april kl. 18.30 på Hjerting BadehotelFund af sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Damark.

Det er nu også tilfældet ved Hjerting Vandværk, hvor vi for nyligt har undersøgt mængderne af N,N-dimethylsulfamid også kaldet DMS i drikkevandet. Analysen viser, at der er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet. Indholdet er meget lille, og ligger under den tilladte grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Se faneblad Vand,Vandkvalitet. 

Hjerting Vandværk har sporet kilden til overskridelsen, og har i samarbejde med Natur og Miljø fået udarbejdet, godkendt og iværksat en procedure således, at vi sikrer at indholdet af DMS i drikkevandet forbliver under grænseværdien. Kontoret er lukket 15.04. - 17.04. begge dage incl.
Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15