Velkommen til Hjerting El- & Vandforsyning

Se driftstatus her

 

Hjerting El- og Vandforsyning ønsker med denne hjemmeside at give forbrugerne en bred orientering om forsyningsforholdene for el og vand i Hjerting.

 

Forsyningen med el og vand varetages af henholdsvis

Hjerting El-Handel og Hjerting Vandværk

 med fælles administration. Fund af sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Damark.

Det er nu også tilfældet ved Hjerting Vandværk, hvor vi for nyligt har undersøgt mængderne af desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Analysen viser, at der er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet. Men indholdet er meget lille og ligger under den grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Se faneblad Vand,Vandkvalitet. 

Ved én enkelt analyserapport modtaget den 23.11.2018 er der påvist nedbrydningsproduktet DMS, N.N-dimethylsulfamid. Vi har derfor bestilt en opfølgende drikkevandsprøve hos vores laboratorium.Kloakseparering

Til spørgsmål vedr. kloakseparering på Hjerting Strandvej med sidegader, kan 

Projektleder Mette Skov Hansen, Din Forsyning, kontaktes på tlf. nr. 2475 5526.

 Alternativt, Rådgivende ingeniør Steen Barasinski, Rambøll, på

 tlf. nr. 5161 3263. 
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15