Velkommen til Hjerting El- & Vandforsyning

 

 

Forsyningerne med el og vand varetages af 

Hjerting El-Handel og Hjerting Vandværk

 med fælles administration. Fund af sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Damark.

Det er nu også tilfældet ved Hjerting Vandværk, hvor vi for nyligt har undersøgt mængderne af N,N-dimethylsulfamid også kaldet DMS i drikkevandet. Analysen viser, at der er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet. Indholdet er meget lille, men ligger over den tilladte grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Se faneblad Vand,Vandkvalitet. 

Hjerting Vandværk har sporet kilden til overskridelsen, og har i samarbejde med Natur og Miljø fået udarbejdet, godkendt og iværksat en procedure således, at vi sikrer at indholdet af DMS i drikkevandet er under grænseværdien. Se udtalelse fra Styrelsen for PatientsikkerhedÅrsaflæsninger for 2018

Vi har i uge 1 indhentet alle forbrugsdata fra Jeres respektive målere, og er i øjeblikket i gang med at beregne årsopgørelsen 2018, incl. 1. a-conto for 2019. Disse udsendes via Nets/PBS i uge 4, med betalingsforfald 01.02. Såfremt I har spørgsmål til disse er I altid velkommen hér på kontoret, hvor vi står til rådighed i tidsrummet kl. 09.00-15.00.

Hvis I har spørgsmål til solceller mht. produktion, afregning eller andet, skal I kontakte Energitilsynet på dét nummer I har fået via Jeres tilsagnsid.
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15