Grundvand

Klik på kortet for at se placering af boringer og råvandsledninger.

 

Ifølge lovkrav skal der hvert 3. år foretages analyser på boringerne.


Boringerne er ca. 125 m dybe og derfor ikke særligt sårbare for overfladeforureninger. Vandet findes i sandholdige aflejringer af begrænset størrelse, hvorfor det er umuligt at bedømme den samlede kapacitet, idet vandet formodes at strømme til boringerne over større afstande, hvilket også giver usikkerhed i bedømmelsen af evt. forureningsrisici.

 

Imidlertid har boringerne siden etableringen 1987 vist sig at være særdeles stabile mht. vandkvalitet og også robuste, idet man i perioder af forskellige årsager har været nødt til at bruge kun en enkelt boring til forsyning af byen, hvilket er sket helt uden problemer. Meget tyder således på, at boringerne er rimeligt driftssikre.

 

I 1999 blev boringerne forsynet med nye pumper med væsentlig mindre kapacitet end de gamle, hvilket giver en meget mindre belastning af den enkelte boring – og dermed forhåbentlig en længere levetid.

 

I 2011 og 2012 er samtlige råvandsboringer ombygget / renoveret således, at de betjenes på overfladen i små pumpehuse og ikke i brønde under jorden, i samme proces er de blevet terrorsikret mod ubuden indtrægning.

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15