Information fra Hjerting El & Vandforsyning​

DRIKKEVAND FRA HJERTING VANDVÆRK

Drikkevandet i Hjerting leveres af Hjerting Vandværk. Råvandet hentes op fra ca. 120 m dybde, og pumpes ind til behandling på vandværket.

Prøverne, som er taget i årets løb, viser at drikkevandet har en god kvalitet.

Sidste år indvandt Hjerting Vandværk ca. 350.000 m3 vand. På vandværket tilsættes ilt for at kunne fjerne jern og mangan, samtidig giver ilten vandet en friskere smag. Ligeledes tilsættes Akdolit for at neutralisere vandets surhed.

Vandet kontrolleres, når det kommer op af jorden, når det forlader vandværket og hos forskellige forbrugere. Alle analyser foretages af Eurofins Laboratorium, der er godkendt til at udføre analyserne.

Analyser fra vandværkerne i 2013

Enhed​

Drikkevandskrav​

Analyseresultater for Hjerting Vandværk

Lugt, smag, udseende​

normal

Temperatur

oC​

Vejl. max. 12​

9,2

PH

pH-værdi​

0,7-8,5

7,7

Ilt

mg/l

>5

6,0

Nitrat

mg/l

<50

<0,50

Jern

mg/l

<0,1

<0,015

Mangan

mg/l

<0,02

<0,005

Ammonium

mg/l

<0,05

<0,017

Hårdhed

dH

Vejl. 5-30

7,1

Alle prøver fra vandværket overholder gældende kvalitetskrav.

Der udtages i årets løb 7 prøver hos forbrugerne. Alle har vist fin vandkvalitet.

Annoncering sker i henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”, bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007

ALLE NYE ANALYSER LIGGER TILGÆNGELIGT PÅ VANDVÆRKET

Nyheder​

Sprøjtefri have
13-07-2020
Vi skal passe på vores grundvand: Se filmen og hent pixibogen!
Læs hele nyheden
Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i Hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden
SMS Service
04-11-2011
Til- eller afmeld din adresse.
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting El-Forsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: man-tors 9-15 fredag lukket     Telefontid: man-tors 8-16 fredag 8-15.30