Information fra Hjerting El & Vandforsyning

Drikkevand fra Hjerting Vandværk

Drikkevandet i Hjerting leveres af Hjerting Vandværk. Råvandet hentes op fra ca. 120 m dybde, og pumpes ind til behandling på vandværket.

 

Prøverne, som er taget i årets løb, viser at drikkevandet har en god kvalitet.

 

Sidste år indvandt Hjerting Vandværk ca. 350.000 m3 vand. På vandværket tilsættes ilt for at kunne fjerne jern og mangan, samtidig giver ilten vandet en friskere smag. Ligeledes tilsættes Akdolit for at neutralisere vandets surhed.

 

Vandet kontrolleres, når det kommer op af jorden, når det forlader vandværket og hos forskellige forbrugere.  Alle analyser foretages af Eurofins Laboratorium, der er godkendt til at udføre analyserne.

 

Analyser fra vandværkerne i 2013

 

Enhed Drikkevandskrav Analyseresultater for Hjerting Vandværk
Lugt, smag, udseende normal
Temperatur oC Vejl. max. 12 9,2
PH pH-værdi 7,0 – 8,5 7,7
Ilt mg/l > 5 6,0
Nitrat mg/l < 50 < 0,50
Jern mg/l < 0,1 0,015
Mangan mg/l < 0,02 < 0,005
Ammonium mg/l < 0,05 0,017
Hårdhed dH Vejl. 5 - 30 7,1

 

Alle prøver fra vandværket overholder gældende kvalitetskrav.

 

Der udtages i årets løb 7 prøver hos forbrugerne. Alle har vist fin vandkvalitet.

 

Annoncering sker i henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”, bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007

 

Alle nye analyser ligger tilgængeligt på vandværket

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15