Sjelborg boringerne er idriftsat juli 2007

Har i været med i driften siden juli 2012

BORING A, Sjelborg DGU nr. 121.497

Boringskontrol.

 

Analyse Enhed Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt.

 

 

20.08.96 23.09.99 16.06.05 02.05.07
pH værdi 5,62 5,38 6 5,9
Ledningsevne mS/m 17,9 17,9 19,8 17
Permanganattal mg/l 2,5 1,6
Tørstof mg/l 100   110  141
Calcium mg/l  2,6 2,3 6,2 2,8
Magnesium mg/l 4,3 3,8 3,6 4,2
aggr. kulsyre CO2 mg/l 32,0 66 75,0 74,3
Bicarbonat mg/l 0 0 16 8,8
Ammonium mg/l <0,005 <0,005 0,037 0,008
Klorid mg/l 35 37 40 36
Sulfat mg/l 14 13,3 12 12
Nitrat mg/l 2,1 1 3,3 2,6
Nitrit mg/l  <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Total- P mg/l <0,002 <0,002 0,009 0,012
Flourid     mg/l  <0,05 <0,05 0,05 0,074
Ilt O2 mg/l 9,4 5,4 6,4 9,5
NVOC mg/l 0,53 0,65 2,1 0,85
TOC mg/l
Svovlbrinte - S mg/l      <0,02 0,07
Natrium mg/l  20 21,8 24,6 22
Kalium mg/l  1,8 1,5 2 1,6
Jern mg/l 1,4 1,2 0,92 <0,01
Mangan     mg/l 0,035 0,03 0,02 0,012
Nikkel   myg/l  3,3 22 2 3,1
Temperatur C 9 8 9

 

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15