BORING 47, DGU nr. 121.921

Boringskontrol.

Analyse Enhed Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt.
    24.08.93 20.08.96 04.11.97 01.03.00 14.05.2012
             
pH værdi   7,47 7,33 7,42 7,3 7,5
               
Ledningsevne  mS/m 39,1 39,6 39,1 40,8 46
               
Permanganattal mg/l 5,1 6,6 7,2 7  
               
Tørstof mg/l 247 240 250 249 270
               
Calcium mg/l 48 49 51,2 55 55
               
Magnesium mg/l 4,1 3,9 3,9 4 44
               
aggr. kulsyre CO2 mg/l 4,0 <2 8,0 <2 <5,0
               
Bicarbonat mg/l 165 171 160 158 151
               
Ammonium mg/l 0,16 0,2 0,19+ 0,17 0,15
               
Klorid mg/l 35 34 35,2 34,5 39
               
Sulfat mg/l 10 15 18,3 22 35
               
Nitrat mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,018 0,52
               
Nitrit mg/l 0,013 0,033 0,029 <0,005 <0,005
               
Total- P mg/l 0,31 0,3 0,31 0,32 0,33
               
Flourid mg/l 0,11 0,098 0,11 0,12 0,16
               
Ilt O2 mg/l  1,4 4,6 0,91 5,1 <0,1
               
NVOC mg/l 0,65 1,4 1,2 1,1 1,2
               
Atrazin mg/l       1,1  0,027  
               
Svovlbrinte - S mg/l       <0,02 <0,011
               
Natrium mg/l 24 24 25,2 25 27
               
Kalium mg/l 1,8 2,1 2,1 2,1 2,0
               
Jern mg/l 4,7 4,6 4,9 5,5 7,3
               
Mangan mg/l 0,37 0,34 0,35 0,36 0,44
               
Nikkel myg/l 1,3 <2 <2 <1 <0,03
           
Temperatur C         8,7

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15