BORING 33, DGU nr. 121.852

Boringskontrol.

Analyse Enhed Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt.
    24.08.93 18.02.97 04.11.97 01.03.00 25.02.04 08.08.06
             
pH værdi   7,62 7,56 7,56 7,6 7,7 7,4
               
Ledningsevne  mS/m 35,6 36,1 35,5 35,7 35,4 37
               
Permanganattal mg/l 3,2 4,3 3,4 <4    
               
Tørstof mg/l 219 220 220 197 195  
               
Calcium mg/l 49 50 49,9 50 52,5 47
               
Magnesium mg/l 3,3 3,8 3,7 5 3,9 3,9
               
aggr. kulsyre CO2 mg/l 2,0 <2 2,0 <2 3,0 2,5
               
Bicarbonat mg/l 155 160 150 154 149 150
               
Ammonium mg/l 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12
               
Klorid mg/l 28 29 30,4 28,1 30 32
               
Sulfat mg/l 10 10,5 10,8 11 13 14
               
Nitrat mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,015 <0,1 <0,50
               
Nitrit mg/l 0,006 0,01 0,016 <0,005 <0,005 <0,005
               
Total- P mg/l 0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,55
               
Flourid mg/l 0,15 0,12 0,14 0,14 0,15 0,14
               
Ilt O2 mg/l  3,2 3,8 0,77 5,4 0,8 1,8
               
NVOC mg/l 0,71 0,68 0,48 0,44 0,44 0,62
               
TOC mg/l       0,6    
               
Svovlbrinte - S mg/l       <0,02 <0,02 <0,02
               
Natrium mg/l 17 18 19,1 20 19,5 19
               
Kalium mg/l 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8
               
Jern mg/l 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,7
               
Mangan mg/l 0,29 0,29 0,28 0,25 0,26 0,27
               
Nikkel myg/l 3,4 <2 <2 <1 0,41 0,055
           
Temperatur C       9 8,7 8,8

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15