BORING 24, DGU nr. 121.847

Boringskontrol.

Analyse Enhed Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt. Prøve udt.
    24.08.93 18.02.97 04.11.97 01.03.00 26.02.04
             
pH værdi   8,01 7,9 7,96 8 8,1
             
ledningsevne  mS/m 36 37,5 36,6 37,7 37,9
             
permanganattal mg/l 1,6 2,3 1,9 <4  
             
Tørstof mg/l 226 220 230 246 230
             
Calcium mg/l 38 41 39,9 45 44,9
             
Magnesium mg/l 5,2 5,7 5,7 4 6,2
             
aggr. kulsyre CO2 mg/l     <2 <2 <2 <2,0
             
Bicarbonat mg/l 106 110 110 109 104
             
Ammonium mg/l 0,081 0,069 0,081 0,07 0,064
             
Klorid mg/l 38 41,2 41,4 40,2 43
             
Sulfat mg/l 27 31,2 30,1 30 35
             
Nitrat mg/l 0,2 <0,1 <0,1 0,022 <0,1
             
Nitrit mg/l 0,19 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
             
total- P mg/l 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
             
Flourid mg/l 0,14 0,12 0,14 0,15 0,15
             
ilt O2 mg/l  5,1 1,5 1,9 6 1
             
NVOC mg/l 0,65 0,57 0,47 0,37 0,41
             
TOC mg/l       0,5  
             
svovlbrinte - S mg/l       <0,02 <0,02
             
Natrium mg/l 23 24 24,6 25 26,8
             
Kalium mg/l 2,6 2,5 2,6 2,8 2,5
             
Jern mg/l 0,18 0,21 0,19 0,2 0,18
             
mangan mg/l 0,83 0,11 0,095 0,091 0,096
    3,6        
nikkel myg/l   <2 <2 <1 0,29

 

           
temperatur  C       9

 

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15