Residualforbrug

Information

Residualforbruget offentliggøres således, at el-leverandører/balanceansvarlige, der leverer el til forbrugere i Hjerting Transformatorforenings område, har mulighed for at anvende oplysningerne i forbindelse med planlægning af el-indkøb.

 

Residualforbruget beregnes for hver time og består af det samlede forbrug i Hjerting Transformatorforenings  netområde, fratrukket forbruget hos alle fjernaflæste forbrugere.

 

For forbrugere med et årsforbrug over 100.000 kWh fastlægges forbrugsprofilen ved at forbruget fjern-aflæses time for time, og én gang i døgnet sendes til Hjerting Transformatorforening. .

Ikke fjernaflæste forbrugere er omfattet af en fælles forbrugsprofil (skabelon,) som time for time udregnes som netområdets residualforbrug.

 

 

 


Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15