Information

Elopgørelse tekstforklaring:

Abonnement net:

Dækker Hjerting Transformatorforenings faste omkostninger.

 

Offentlige forpligtelser (tidligere PSO omkostninger):

Tariffen dækker Energinets (tidligere Elsam) omkostninger til offentlige forpligtelser, der er pålagt gennem elforsyningsloven. Omkostningerne består af støtte til nettilslutning, forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og effektiv energianvendelse.


Transportbetaling:

Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet, som opdeles i et overordnet net (Energinet og Sydenergi), og Hjerting Transformatorforenings eget net.

 

Systemydelser:

Afholder systemansvarets (Energinet) omkostninger ved at sikre stabil drift i elsystemet, altså sikre at indkøb/produktion afstemmes med forbruget.

Elafgift:

Afgift der betales til staten, herunder distributionsafgift.


CO2 afgift:

Afgift for den CO2 der udledes til atmosfæren i forbindelse med elproduktion.


Med ovennævnte har vi forsøgt at redegøre for de forskellige udtryk på elopgørelsen. Som det også fremgår heraf, anvendes en stor del af omkostningerne udenfor Hjerting Transformatorforenings regi, som vi ikke har nogen indflydelse på.

 

 

 

 

Grønt vand i hanen?
Nu kan du se din ledningsplacering.
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Til- eller afmeld din adresse.
Til forside
Print
Se sitemap for hele hjemmesiden
Send email
Driftstatus-1
 
 
Hjerting El- & Vandforsyning

Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 11 55 78 man - tors. 9-15